La Regidoria de Participació Ciutadana té la ferma voluntat de dissenyar i dur a terme una planificació estratègica que puga garantir la posada en marxa d’una Democràcia Participativa de qualitat a la nostra ciutat.

El Govern de la ciutat de Burjassot, a través de processos participatius, té com a objectius dissenyar una estratègia participativa, desenvolupar processos de deliberació col·lectiva que milloren la qualitat de les polítiques públiques, crear fòrums de discussió i consens, fomentar la informació i la formació del teixit associatiu de Burjassot i mobilitzar el teixit social de la nostra ciutat, sobre la base dels valors participatius, per a crear una ciutat dinàmica i participativa entre tots/totes.

Processos oberts

Actualment no existeix cap procés obert.

Pròxims processos

Actualment no existeix cap procés en preparació.

Processos tancats
Processos participatius
setembre-octubre 2020
Pressupostos participatius
gener-maig 2022
Pressupostos participatius
gener-abril 2023
Pressupostos participatius
gener-abril 2024