PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA

Jornades de participació Pacte de les Alcaldies: 9 de maig, 18.00 h en Casa de cultura.

Eventos | Creado por Sostenibilitat| 30-04-2018 | en PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Burjassot i la Oficina de Sostenibilitat Local, estan impulsant al municipi el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, una iniciativa que va llançar la Comissió Europea amb l'objectiu d'involucrar a les autoritats locals i a la ciutadania en el desenvolupament i aplicació de polítiques d'energia sostenible i canvi climàtic. Com a mostra del compromís amb la lluita amb el canvi climàtic i aposta per l’estalvi i la eficiència energètica, Burjassot es va adherir a aquesta iniciativa l’any 2016, adquirint els objectius de reduir en un 40% els gasos d'efecte hivernacle a lany 2030 adoptant mesures conjuntes per a l'atenuació del canvi climàtic i l'adaptació a aquest.

 

Amb l'objectiu de traduir el compromís polític en mesures pràctiques, durant el procés de desenvolupament del Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PACES-2030) es requereix la col·laboració i coordinació entre les diferents àrees de l’Ajuntament, així com de la intensa col·laboració i participació de la ciutadania, tenint en compte totes les opinions. Com exemple de mesures a desenvolupar, adjunt trobarà un llistat general d’accions de mitigació i adaptació, el qual pot servir d’inspiració per a les propostes que puguen sorgir durant la jornada.

Pots omplir la següent enquesta previ a l'assistència a la jornada, per tal de tindre la teua opinió: https://goo.gl/forms/SR1UBX31peU7ZhzR2

 

 

Per favor, es prega confirmen assistència enviant mail a agenda21@ayto-burjassot.es o telefonant 963649515.

 

Pot trobar més informació als següents llocs web:

 

http://www.pactodelosalcaldes.eu/

 

http://www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia

 

http://participa.burjassot.org/index.php

 

Des de l’Ajuntament, agraïm la seua atenció i esperem comptar amb la seua participació, per a qualsevol dubte o aclariment estem a la seua disposició.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burjassot y la Oficina de Sostenibilidad Local, están impulsando en el municipio el Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, una iniciativa que lanzó la Comisión Europea con el objetivo de involucrar a las autoridades locales y a la ciudadanía en el desarrollo y aplicación de políticas de energía sostenible y cambio climático. Como muestra del compromiso con la lucha contra el cambio climático y apuesta por el ahorro y la eficiencia energética, Burjassot se adhirió a esta iniciativa en el año 2016, adquiriendo los objetivos de reducir en un 40% los gases de efecto invernadero el año 2030 adoptando medidas conjuntas para la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo.

Con el objetivo de traducir el compromiso político en medidas prácticas, durante el proceso de desarrollo del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES-2030) se requiere la colaboración y coordinación entre las diferentes áreas de la Ayuntamiento, así como de la intensa colaboración y participación de la ciudadanía, teniendo en cuenta todas las opiniones. Como ejemplo de medidas a desarrollar, adjunto encontrará un listado general de acciones de mitigación y adaptación, el cual puede servir de inspiración para las propuestas que puedan surgir durante la jornada.

Puedes rellenar la encuesta siguiente previa a la asistencia a la jornada, para tener tu opinión: https://goo.gl/forms/SR1UBX31peU7ZhzR2

Por favor, se ruega confirmen asistencia enviando mail a agenda21@ayto-burjassot.es o llamando 963 649 515.

Puede encontrar más información en los siguientes sitios web:

http://www.pactodelosalcaldes.eu/

 

http://www.dival.es/es/medio-ambiente/content/pacto-de-las-alcaldias-por-el-clima-y-la-energia

 

http://participa.burjassot.org/index.php

Desde el Ayuntamiento, agradecemos su atención y esperamos contar con su participación, para cualquier duda o aclaración estamos a su disposición.

 

 

Comentarios


EVENTOS en otros temas

OTRAS EVENTOS EN PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I ENERGIA